Marta Ponsko facebook Marta Ponsko instagram

Polityka prywatności

Niniejsza polityka ochrony prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych użytkowników strony internetowej pod adresem: martaponsko.pl („Witryna”). Stronę internetową, z której korzystasz dostarcza MARTA POŃSKO PORTRAITS z siedzibą w Warszawie („MARTA PONSKO PORTRAITS”).

W celu dokładnego wyjaśnienia stosowanych przez nas zasad przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych udostępnionych MARTA PONSKO PORTRAITS, stworzona została niniejsza Polityka Prywatności. Dane osobowe i inne dane o charakterze nieosobowym zgromadzone za pośrednictwem Witryny, przechowywane są na bezpiecznym serwerze. Dostęp do danych ma upoważniony personel, przeszkolony z zakresu ochrony danych osobowych i zabezpieczeń systemu informatycznego, jak również zobowiązany do zachowania ścisłej poufności. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności zawiera postanowienia dotyczące danych osobowych osób przeglądających Witrynę oraz osób korzystających ze skrzynki kontaktowej („Użytkownicy”). 

Informacje zawarte w Witrynie są sprawdzane pod kątem poprawności. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Witryny jak i w niniejszej polityce.

INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Tożsamość administratora danych osobowych

MARTA PONSKO PORTRAITS z siedzibą w Warszawie

Dane kontaktowe administratora danych osobowych

MARTA PONSKO PORTRAITS
Aleja Rzeczypospolitej 20
02-972 Warszawa

e-mail: marta@martaponsko.pl

Inspektor ochrony danych

MARTA PONSKO PORTRAITS nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W celu realizacji praw lub wątpliwości odnośnie przetwarzania przez MARTA PONSKO PORTRAITS danych osobowych należy wysłać wiadomość na adres e-mail: marta@martaponsko.pl lub na adres administratora danych osobowych z dopiskiem „dane osobowe”.

Zbieranie danych osobowych za pośrednictwem Witryny

Dane osobowe Użytkowników Witryny są zbierane i przetwarzane w zależności od sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Witryny. Dane osobowe Użytkownika mogą być zbierane i przetwarzane w związku ze świadczeniem usług oferowanych przez Witrynę, operacyjności Witryny, korzystaniem z formularza kontaktowego lub kalkulatora, dostępnych w Witrynie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne do korzystania z danej usługi Witryny może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z tej usługi.

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane Użytkowników Witryny przetwarzane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Witryny, t.j. wyświetlenia zawartości Witryny, w celu utrzymania sesji na niniejszej Witrynie, zapewnienia bezpieczeństwa. Dane Użytkowników Witryny zbierane w ramach formularza kontaktowego lub kalkulatora, udostępnionych w Witrynie, przetwarzane są na potrzeby udzielenia odpowiedzi przesłanej przez Użytkownika lub ewentualnie przedłożenia oferty, jeśli Użytkownik o nią poprosił. 

W przypadku, w którym Użytkownik, za pomocą funkcjonalności Witryny, wyrazi stosowną zgodę, dane są przetwarzane w celach marketingowych MARTA PONSKO PORTRAITS, na potrzeby przekazywania informacji handlowych (art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. z 2019 r. poz. 123 oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Dz.U. z 2018 r. poz. 1954).

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania danych Użytkowników korzystających z funkcjonalności Witryny jest konieczność wykonania umowy (o świadczeniu usług drogą elektroniczną), której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych). Usługi powyższe (świadczone w ramach umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) są nieodpłatne, ich świadczenie rozpoczyna się w chwili, w której Użytkownik odwiedza Witrynę i w zależności, z jakich funkcjonalności Witryny korzysta, obejmują: przeglądanie treści udostępnianych w Witrynie (w tym w jej wszystkich podstronach), wysłanie zapytania przez skrzynkę kontaktową, dostępnych w Witrynie.

Podstawą przetwarzania danych w celach analitycznych i statystycznych zbieranych z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics, jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, polegający na analizowaniu ruchu i zachowań Użytkowników Witryny i tworzeniu na tej podstawie opracowań statystycznych, aby optymalizować użyteczność Witryny (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).

Podstawą przetwarzania danych w celach reklamowych zbieranych z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics, jest dobrowolna zgoda wyrażona przez Użytkownika (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).

Podstawą przetwarzania danych, udostępnianych MARTA POŃSKO PORTRAITS przez Użytkownika, korzystającego z formularza kontaktowego lub kalkulatora jest prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na udzieleniu odpowiedzi na złożone zapytanie (art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych). 

Ponad to podstawą przetwarzania danych na cele marketingowe, dotyczące przesyłania informacji handlowych administratora, jest dobrowolna, wyraźna zgoda Użytkownika (wyrażona za pomocą funkcjonalności Witryny) na:

 1. otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych MARTA POŃSKO PORTRAITS, na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 2. otrzymywania spersonalizowanych informacji marketingowych MARTA POŃSKO PORTRAITS w drodze wiadomości e-mail przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach związanych z prowadzeniem marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,
 3. nawiązanie kontaktu telefonicznego, w związku ze złożonym zapytaniem lub prośbą o przesłanie oferty, w celu związanym z prowadzeniem marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Informacje o odbiorcach danych osobowych i przekazaniu danych do państwa trzeciego

Dane osobowe Użytkowników Witryny mogą zostać ujawnione innym podmiotom wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z dostarczaniem treści i funkcjonalności Witryny, w tym organom uprawnionym z mocy przepisów prawa.

Dane Użytkowników, którzy nie wyrazili sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach analitycznych i statystycznych, a także Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych w celach reklamowych, zbieranych z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics przy wejściu na Witrynę zostaną powierzone spółkom z grupy Google (Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA) na potrzeby stosowania w Witrynie narzędzi analitycznych Google Analytics. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat polityki przetwarzania danych osobowych przez ten podmiot w związku z tymi funkcjonalnościami, należy zapoznać się z następującym dokumentem:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?p=privpol_data&hl=pl&visit_id=637027567923777133-66138291&rd=1 .

Dane Użytkowników, w związku z korzystaniem przez Witrynę z wtyczki Google Maps, przekazywane są Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat polityki przetwarzania danych osobowych przez ten podmiot w związku z tą funkcjonalnością, powinieneś zapoznać się z następującymi dokumentami:

 1. Europejskie Warunki Ochrony Danych. MARTA PONSKO PORTRAITS i Google niniejszym uznają Warunki ochrony danych kontrolera Google Maps Controller na 
https://privacy.google.com/businesses/mapscontrollerterms/
 • Warunki świadczenia usług. W związku z korzystaniem z Witryny, jesteś związany dodatkowymi warunkami korzystania z Google Maps/Google Earth (w tym z Polityką prywatności Google ).

W przypadku przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych przestrzegane są postanowienia porozumienia EU-US Privacy Shield. Przekazywanie danych do innych państw znajdujących się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego następuje na podstawie wzorcowych klauzul umownych. Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy nie wpływa na możliwość korzystania z praw osoby, której dane dotyczą, w tym prawa uzyskania dostępu i kopii danych (w takich sprawach należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem).

Administrator powierza przetwarzanie danych Użytkowników podwykonawcom świadczącym usługi hostingowe (hosting danych osób korzystających z Witryny) i teleinformatyczne. Ponadto Administrator powierza przetwarzanie danych Użytkowników, którzy na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych, a także na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego, podmiotom świadczącym usługi hostingowe (hosting poczty e-mail) i teleinformatyczne (operator sieci telekomunikacyjnej, z usług którego korzysta Administrator), przechowywania danych (chmurowe) (art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne).

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane Użytkownika zbierane w związku z przeglądaniem Witryny przez Użytkownika są przetwarzane zgodnie z tabelą stosowania plików cookies (zamieszczoną poniżej), jednak nie dłużej niż do czasu wyczyszczenia przez Użytkownika zawartości plików cookies w przeglądarce z której usług Użytkownik korzysta. Dane Użytkowników są zbierane i analizowane z wykorzystaniem cookies w tym narzędzi Google Analytics są przetwarzane do momentu zmiany ustawień polegającej na rezygnacji z umożliwienia zbierania danych z wykorzystaniem cookies w tym narzędzi Google Analytics.

Dane Użytkowników przetwarzane w związku ze złożeniem zapytania przez skrzynkę kontaktową oraz poprzedzającym złożenie zapytania, wykorzystaniem kalkulatora, a także wysyłką wiadomości handlowych przetwarzane są przez czas, który zależy od celu, w jakim Administrator przetwarza te dane: 

 1. Dane Użytkowników, nawiązujących kontakt za pomocą skrzynki kontaktowej, umieszczonej w zakładce „Kontakt” w Witrynie, przetwarzane będą przez okres jednego miesiąca od dnia wysłania ostatniej wiadomości, w celu zachowania ciągłości korespondencji;
 2. Dane Użytkowników, nawiązujących kontakt za pomocą skrzynki kontaktowej, umieszczonej w zakładce „Kontakt”, w celu związania się z MARTA POŃSKO PORTRAITS umową, w ramach świadczonych przez MARTA POŃSKO PORTRAITS usług, przetwarzane będą później w celu wykonania umowy, przez czas niezbędny do jej wykonania oraz na potrzeby obrony roszczeń, po jej wykonaniu.
 3. Dane użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych na cele marketingowe administratora w tym na potrzeby otrzymywania informacji handlowych, są przetwarzane przez czas trwania takiej zgody tj. do czasu jej cofnięcia.

Prawa osób, których dane dotyczą

Informujemy, iż każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz może żądać ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania  (gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), prawo do przenoszenia swoich danych na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W wypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody wyrażonej na przetwarzanie danych osobowych, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na przetwarzanie, które odbyło się na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do żądania przeniesienia danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje skarga do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody wyrażonej na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, w każdym czasie. 

Informacja, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym/umownym oraz konsekwencje niepodania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z Witryny, otrzymywania informacji handlowych, wniesienia reklamacji na działanie Witryny, bądź zapytań. Wszędzie tam gdzie Administrator pyta o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, brak jej udzielenia spowoduje, iż Administrator nie będzie zbierał takich danych.

Przeglądanie Witryny i podstron

Przeglądanie Witryny wiąże się z koniecznością ujawnienia nam adresu IP oraz danych osobowych zbieranych za pośrednictwem plików cookies i innych technologii umieszczanych przez Witrynę na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik. Na ich podstawie możliwe jest m. in. określenie kraju oraz operatora telekomunikacyjnego, za pośrednictwem którego dany Użytkownik łączy się z Witryną. Dane pozyskiwane automatycznie przez Witrynę to: adres IP Użytkownika, informacje o komputerze i połączeniu, typ przeglądarki i jej wersja, typy i wersje wtyczek do przeglądarek, system operacyjny.

Dodatkowo – jednak wyłącznie w przypadku niedokonywania zmiany w ustawieniach przeglądarki – Witryna gromadzi dodatkowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp., które są analizowane przy użyciu narzędzi Google Analytics, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Witryny. Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie do zbiorczych, anonimowych opracowań statystycznych, co pozwoli na ulepszanie produktów i obsługi klienta niniejszej Witryny.

W przypadku, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę, gromadzone dane wykorzystujemy także w celach reklamowych za pośrednictwem narzędzi Google Analytics. Dane przetwarzane w celu marketingowym będą wykorzystane w celu analizowania tego w jaki sposób korzystasz z Witryny oraz kontrolowania prowadzonych przez MARTA POŃSKO PORTRAITS działań reklamowych, poprzez wyświetlanie Użytkownikowi podczas korzystania z innych stron reklam MARTA POŃSKO PORTRAITS.

Bezpieczeństwo gromadzonych danych 

Dane osobowe i inne dane o charakterze nieosobowym zgromadzone za pośrednictwem Witryny przechowywane są na bezpiecznym serwerze a dostęp do danych ma wyłącznie upoważniony personel, przeszkolony z zakresu ochrony danych osobowych i zabezpieczeń systemu informatycznego, jak również zobowiązany do zachowania ścisłej poufności. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych zgodnych z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. Środki zabezpieczenia danych są dostosowane do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

REKLAMACJE, PYTANIA I WSPARCIE TECHNICZNE

W celu uzyskania informacji dotyczących świadczonych usług lub wsparcia technicznego dla Użytkowników, Użytkownik może wysłać zapytanie bezpośrednio do obsługi zajmującej się wsparciem technicznym poprzez uzupełnienie formularza zamieszczonego w Witrynie. Zapytania Użytkowników, w tym reklamacje na działanie Witryny, będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora. Odpowiedź na zapytanie (reklamację) zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w zapytaniu (reklamacji).

PLIKI COOKIES

Niektóre z elementów Witryny mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli tzw. ciasteczka. Są to małe pliki zapisywane w przeglądarce Użytkownika. Umożliwiają przechowywanie dodatkowych danych związanych wyłącznie z Użytkownikiem, Pliki takie umożliwiają zidentyfikowanie Użytkownika, pozwalają na dostosowywanie strony pod Użytkownika, a także przyspieszają niektóre operacje. Pliki cookies mogą być zapisywane jedynie na czas odwiedzin strony (sesja) lub przez konkretny, z który określony czas. Witryna korzysta z następujących plików cookies:

Nazwa pliku cookiesUżywanyTermin wygaśnięciaOpis zastosowania
 Niezbędne pliki cookies1 miesiąc3 miesiące po odwiedzeniu witrynysą niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać
 Reklamowe pliki cookies1 miesiąc3 miesiące po odwiedzeniu witrynyumożliwiają wyświetlać spersonalizowane reklamy, które są bardziej interesujące dla użytkowników, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny).

W każdej chwili Użytkownik może ograniczyć Administratorowi dostęp do plików cookies. W tym celu Użytkownik powinien zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Administrator zastrzega, że zmiana ustawień może doprowadzić do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Witryny na urządzeniu, z którego Użytkownik będzie aktualnie korzystać, a w skrajnych przypadkach nawet do całkowitego uniemożliwienia korzystania ze Witryny. 

Użytkownik może poprzez zmianę ustawień przeglądarki wyłączyć obsługę plików cookies. Najczęściej odpowiednia opcja znajduje się w zakładce prywatność lub ustawienia danego programu. 
Poniżej znajdują się informacje, jak można zmienić ustawienia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych: 

 • Firefox
  1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknij menu Narzędzia) i wybierz Opcje. 
  2. Wybierz panel Prywatność i bezpieczeństwo. 
  3. Z sekcji Ciasteczka i dane stron wybierz opcję „Zachowane dane” i wybierz ciasteczka. 
  4. Wybierz ciasteczka związane ze stroną, a następnie kliknij „Usuń zaznaczone”.
 • Chrome
  1. Kliknij menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki. 
  2. Wybierz Ustawienia. 
  3. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane. 
  4. W sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” kliknij przycisk Wyczyść dane przeglądania, gdzie możesz zmienić ustawienia plików cookies.
 • Safari
  1. Kliknij menu Ustawień na pasku narzędzi przeglądarki. 
  2. Wybierz Preferencje. 
  3. W sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” kliknij przycisk Szczegóły, gdzie możesz zmienić ustawienia plików cookies.
 • Internet Explorer / Microsoft Edge
  1. Otwórz program Internet Explorer i kliknij ikonę „…”.
  2. Kliknij przycisk Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Wyświetl ustawienia zaawansowane. 
  3. W menu Prywatność i usługi, w kategorii Pliki „cookie” może zmienić ustawienia plików cookies.

Zmiana ustawień polegająca na rezygnacji z umożliwienia zbierania danych z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics nie powinna w żadnym stopniu ograniczyć możliwości korzystania ze Witryny.

x INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej w Polityka prywatności