Marta Ponsko facebook Marta Ponsko instagram

Privacy policy

This Privacy Policy sets out the principles for processing and protecting the data of users of the website at: martaponsko.pl (the ‘Website’). The Website you are using is provided by MARTA POÑSKO PORTRAITS with its registered office in Warsaw (“MARTA PONSKO PORTRAITS”).

In order to explain in detail the principles we apply when collecting and processing the data provided to MARTA PONSKO PORTRAITS, we have created this Privacy Policy. Personal data and other data of a non-personal nature collected through the Website are stored on a secure server. Access to the data is granted to authorised personnel, trained in personal data protection and IT system security, as well as obliged to maintain strict confidentiality. This Privacy Policy contains provisions regarding the personal data of persons browsing the Website and those using the contact box (“Users”). 

The information contained on the Website is checked for correctness. The Administrator reserves the right to make changes to the content of the Website and this policy.

INFORMATION ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

Identity of the personal data controller

MARTA PONSKO PORTRAITS based in Warsaw

Contact details of the personal data controller

MARTA PONSKO PORTRAITS
Aleja Rzeczypospolitej 20
02-972 Warszawa

e-mail: marta@martaponsko.pl

Data Protection Officer

MARTA PONSKO PORTRAITS has not appointed a Data Protection Officer. In order to exercise your rights or concerns regarding the processing of personal data by MARTA PONSKO PORTRAITS, please send a message to the e-mail address: marta@martaponsko.pl or to the address of the data controller with the reference “personal data”.

Collection of personal data through the Website

Personal data of Website Users is collected and processed depending on the way the User uses the Website. The User’s personal data may be collected and processed in connection with the provision of the services offered by the Website, the operation of the Website, the use of the contact form or the calculator available on the Website. Provision of personal data is voluntary, however, failure to provide data necessary to use a given Website service may prevent the User from using that service.

Purposes of personal data processing

The Website Users’ data is processed in order to ensure the proper functioning of the Website, i.e. the display of the Website content, to maintain the session on the Website, and to ensure security. Website User data collected via the contact form or calculator provided on the Website is processed for the purpose of responding to the User’s message or, if requested, providing an offer. 

In the event that the User, by means of the functionality of the Website, gives the appropriate consent, the data are processed for marketing purposes of MARTA PONSKO PORTRAITS, for the purpose of providing commercial information (Article 10(2) of the Act of 18 July 2002 on the provision of services by electronic means, Journal of Laws of 2019, item 123 and Article 172 of the Act of 16 July 2004. Telecommunications Law, Journal of Laws of 2018, item 1954).

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania danych Użytkowników korzystających z funkcjonalności Witryny jest konieczność wykonania umowy (o świadczeniu usług drogą elektroniczną), której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych). Usługi powyższe (świadczone w ramach umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) są nieodpłatne, ich świadczenie rozpoczyna się w chwili, w której Użytkownik odwiedza Witrynę i w zależności, z jakich funkcjonalności Witryny korzysta, obejmują: przeglądanie treści udostępnianych w Witrynie (w tym w jej wszystkich podstronach), wysłanie zapytania przez skrzynkę kontaktową, dostępnych w Witrynie.

Podstawą przetwarzania danych w celach analitycznych i statystycznych zbieranych z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics, jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, polegający na analizowaniu ruchu i zachowań Użytkowników Witryny i tworzeniu na tej podstawie opracowań statystycznych, aby optymalizować użyteczność Witryny (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).

Podstawą przetwarzania danych w celach reklamowych zbieranych z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics, jest dobrowolna zgoda wyrażona przez Użytkownika (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).

Podstawą przetwarzania danych, udostępnianych MARTA POŃSKO PORTRAITS przez Użytkownika, korzystającego z formularza kontaktowego lub kalkulatora jest prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na udzieleniu odpowiedzi na złożone zapytanie (art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych). 

Ponad to podstawą przetwarzania danych na cele marketingowe, dotyczące przesyłania informacji handlowych administratora, jest dobrowolna, wyraźna zgoda Użytkownika (wyrażona za pomocą funkcjonalności Witryny) na:

 1. otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych MARTA POŃSKO PORTRAITS, na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 2. otrzymywania spersonalizowanych informacji marketingowych MARTA POŃSKO PORTRAITS w drodze wiadomości e-mail przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach związanych z prowadzeniem marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,
 3. nawiązanie kontaktu telefonicznego, w związku ze złożonym zapytaniem lub prośbą o przesłanie oferty, w celu związanym z prowadzeniem marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Informacje o odbiorcach danych osobowych i przekazaniu danych do państwa trzeciego

Dane osobowe Użytkowników Witryny mogą zostać ujawnione innym podmiotom wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z dostarczaniem treści i funkcjonalności Witryny, w tym organom uprawnionym z mocy przepisów prawa.

Dane Użytkowników, którzy nie wyrazili sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach analitycznych i statystycznych, a także Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych w celach reklamowych, zbieranych z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics przy wejściu na Witrynę zostaną powierzone spółkom z grupy Google (Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA) na potrzeby stosowania w Witrynie narzędzi analitycznych Google Analytics. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat polityki przetwarzania danych osobowych przez ten podmiot w związku z tymi funkcjonalnościami, należy zapoznać się z następującym dokumentem:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?p=privpol_data&hl=pl&visit_id=637027567923777133-66138291&rd=1 .

Dane Użytkowników, w związku z korzystaniem przez Witrynę z wtyczki Google Maps, przekazywane są Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat polityki przetwarzania danych osobowych przez ten podmiot w związku z tą funkcjonalnością, powinieneś zapoznać się z następującymi dokumentami:

 1. Europejskie Warunki Ochrony Danych. MARTA PONSKO PORTRAITS i Google niniejszym uznają Warunki ochrony danych kontrolera Google Maps Controller na 
https://privacy.google.com/businesses/mapscontrollerterms/
 • Warunki świadczenia usług. W związku z korzystaniem z Witryny, jesteś związany dodatkowymi warunkami korzystania z Google Maps/Google Earth (w tym z Polityką prywatności Google ).

W przypadku przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych przestrzegane są postanowienia porozumienia EU-US Privacy Shield. Przekazywanie danych do innych państw znajdujących się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego następuje na podstawie wzorcowych klauzul umownych. Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy nie wpływa na możliwość korzystania z praw osoby, której dane dotyczą, w tym prawa uzyskania dostępu i kopii danych (w takich sprawach należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem).

Administrator powierza przetwarzanie danych Użytkowników podwykonawcom świadczącym usługi hostingowe (hosting danych osób korzystających z Witryny) i teleinformatyczne. Ponadto Administrator powierza przetwarzanie danych Użytkowników, którzy na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych, a także na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego, podmiotom świadczącym usługi hostingowe (hosting poczty e-mail) i teleinformatyczne (operator sieci telekomunikacyjnej, z usług którego korzysta Administrator), przechowywania danych (chmurowe) (art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne).

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane Użytkownika zbierane w związku z przeglądaniem Witryny przez Użytkownika są przetwarzane zgodnie z tabelą stosowania plików cookies (zamieszczoną poniżej), jednak nie dłużej niż do czasu wyczyszczenia przez Użytkownika zawartości plików cookies w przeglądarce z której usług Użytkownik korzysta. Dane Użytkowników są zbierane i analizowane z wykorzystaniem cookies w tym narzędzi Google Analytics są przetwarzane do momentu zmiany ustawień polegającej na rezygnacji z umożliwienia zbierania danych z wykorzystaniem cookies w tym narzędzi Google Analytics.

Dane Użytkowników przetwarzane w związku ze złożeniem zapytania przez skrzynkę kontaktową oraz poprzedzającym złożenie zapytania, wykorzystaniem kalkulatora, a także wysyłką wiadomości handlowych przetwarzane są przez czas, który zależy od celu, w jakim Administrator przetwarza te dane: 

 1. Dane Użytkowników, nawiązujących kontakt za pomocą skrzynki kontaktowej, umieszczonej w zakładce „Kontakt” w Witrynie, przetwarzane będą przez okres jednego miesiąca od dnia wysłania ostatniej wiadomości, w celu zachowania ciągłości korespondencji;
 2. Dane Użytkowników, nawiązujących kontakt za pomocą skrzynki kontaktowej, umieszczonej w zakładce „Kontakt”, w celu związania się z MARTA POŃSKO PORTRAITS umową, w ramach świadczonych przez MARTA POŃSKO PORTRAITS usług, przetwarzane będą później w celu wykonania umowy, przez czas niezbędny do jej wykonania oraz na potrzeby obrony roszczeń, po jej wykonaniu.
 3. Dane użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych na cele marketingowe administratora w tym na potrzeby otrzymywania informacji handlowych, są przetwarzane przez czas trwania takiej zgody tj. do czasu jej cofnięcia.

Prawa osób, których dane dotyczą

Informujemy, iż każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz może żądać ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania  (gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), prawo do przenoszenia swoich danych na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W wypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody wyrażonej na przetwarzanie danych osobowych, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na przetwarzanie, które odbyło się na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do żądania przeniesienia danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje skarga do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody wyrażonej na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, w każdym czasie. 

Informacja, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym/umownym oraz konsekwencje niepodania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z Witryny, otrzymywania informacji handlowych, wniesienia reklamacji na działanie Witryny, bądź zapytań. Wszędzie tam gdzie Administrator pyta o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, brak jej udzielenia spowoduje, iż Administrator nie będzie zbierał takich danych.

Przeglądanie Witryny i podstron

Przeglądanie Witryny wiąże się z koniecznością ujawnienia nam adresu IP oraz danych osobowych zbieranych za pośrednictwem plików cookies i innych technologii umieszczanych przez Witrynę na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik. Na ich podstawie możliwe jest m. in. określenie kraju oraz operatora telekomunikacyjnego, za pośrednictwem którego dany Użytkownik łączy się z Witryną. Dane pozyskiwane automatycznie przez Witrynę to: adres IP Użytkownika, informacje o komputerze i połączeniu, typ przeglądarki i jej wersja, typy i wersje wtyczek do przeglądarek, system operacyjny.

Dodatkowo – jednak wyłącznie w przypadku niedokonywania zmiany w ustawieniach przeglądarki – Witryna gromadzi dodatkowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp., które są analizowane przy użyciu narzędzi Google Analytics, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Witryny. Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie do zbiorczych, anonimowych opracowań statystycznych, co pozwoli na ulepszanie produktów i obsługi klienta niniejszej Witryny.

W przypadku, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę, gromadzone dane wykorzystujemy także w celach reklamowych za pośrednictwem narzędzi Google Analytics. Dane przetwarzane w celu marketingowym będą wykorzystane w celu analizowania tego w jaki sposób korzystasz z Witryny oraz kontrolowania prowadzonych przez MARTA POŃSKO PORTRAITS działań reklamowych, poprzez wyświetlanie Użytkownikowi podczas korzystania z innych stron reklam MARTA POŃSKO PORTRAITS.

Bezpieczeństwo gromadzonych danych 

Dane osobowe i inne dane o charakterze nieosobowym zgromadzone za pośrednictwem Witryny przechowywane są na bezpiecznym serwerze a dostęp do danych ma wyłącznie upoważniony personel, przeszkolony z zakresu ochrony danych osobowych i zabezpieczeń systemu informatycznego, jak również zobowiązany do zachowania ścisłej poufności. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych zgodnych z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. Środki zabezpieczenia danych są dostosowane do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

REKLAMACJE, PYTANIA I WSPARCIE TECHNICZNE

W celu uzyskania informacji dotyczących świadczonych usług lub wsparcia technicznego dla Użytkowników, Użytkownik może wysłać zapytanie bezpośrednio do obsługi zajmującej się wsparciem technicznym poprzez uzupełnienie formularza zamieszczonego w Witrynie. Zapytania Użytkowników, w tym reklamacje na działanie Witryny, będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora. Odpowiedź na zapytanie (reklamację) zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w zapytaniu (reklamacji).

PLIKI COOKIES

Niektóre z elementów Witryny mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli tzw. ciasteczka. Są to małe pliki zapisywane w przeglądarce Użytkownika. Umożliwiają przechowywanie dodatkowych danych związanych wyłącznie z Użytkownikiem, Pliki takie umożliwiają zidentyfikowanie Użytkownika, pozwalają na dostosowywanie strony pod Użytkownika, a także przyspieszają niektóre operacje. Pliki cookies mogą być zapisywane jedynie na czas odwiedzin strony (sesja) lub przez konkretny, z który określony czas. Witryna korzysta z następujących plików cookies:

Nazwa pliku cookiesUżywanyTermin wygaśnięciaOpis zastosowania
 Niezbędne pliki cookies1 miesiąc3 miesiące po odwiedzeniu witrynysą niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać
 Reklamowe pliki cookies1 miesiąc3 miesiące po odwiedzeniu witrynyumożliwiają wyświetlać spersonalizowane reklamy, które są bardziej interesujące dla użytkowników, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny).

W każdej chwili Użytkownik może ograniczyć Administratorowi dostęp do plików cookies. W tym celu Użytkownik powinien zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Administrator zastrzega, że zmiana ustawień może doprowadzić do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Witryny na urządzeniu, z którego Użytkownik będzie aktualnie korzystać, a w skrajnych przypadkach nawet do całkowitego uniemożliwienia korzystania ze Witryny. 

Użytkownik może poprzez zmianę ustawień przeglądarki wyłączyć obsługę plików cookies. Najczęściej odpowiednia opcja znajduje się w zakładce prywatność lub ustawienia danego programu. 
Poniżej znajdują się informacje, jak można zmienić ustawienia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych: 

 • Firefox
  1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknij menu Narzędzia) i wybierz Opcje. 
  2. Wybierz panel Prywatność i bezpieczeństwo. 
  3. Z sekcji Ciasteczka i dane stron wybierz opcję „Zachowane dane” i wybierz ciasteczka. 
  4. Wybierz ciasteczka związane ze stroną, a następnie kliknij „Usuń zaznaczone”.
 • Chrome
  1. Kliknij menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki. 
  2. Wybierz Ustawienia. 
  3. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane. 
  4. W sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” kliknij przycisk Wyczyść dane przeglądania, gdzie możesz zmienić ustawienia plików cookies.
 • Safari
  1. Kliknij menu Ustawień na pasku narzędzi przeglądarki. 
  2. Wybierz Preferencje. 
  3. W sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” kliknij przycisk Szczegóły, gdzie możesz zmienić ustawienia plików cookies.
 • Internet Explorer / Microsoft Edge
  1. Otwórz program Internet Explorer i kliknij ikonę „…”.
  2. Kliknij przycisk Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Wyświetl ustawienia zaawansowane. 
  3. W menu Prywatność i usługi, w kategorii Pliki „cookie” może zmienić ustawienia plików cookies.

Zmiana ustawień polegająca na rezygnacji z umożliwienia zbierania danych z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics nie powinna w żadnym stopniu ograniczyć możliwości korzystania ze Witryny.

x INFORMATION ON COOKIES

We would like to inform you that in order to optimise the content available on our website and adjust it to your individual needs, we use information stored in cookies on your terminal equipment. Cookies can be controlled by the user through the settings of their web browser. Further use of our website without changing your browser settings means that you accept the use of cookies. Read more in Privacy Policy.